Info product

Doorloop één van de drie mogelijke scenario’s
1. Gekend product - bereken bufferzone op etiket: U vertrekt van een gekend handelsmiddel en de teelt en bekomt info betreffende de bufferzone op het etiket en de kenmerken van het handelsmiddel (o.a. dosis, wachttijd, enz.).
2. Gekende teelt en ziekte - zoek product: U vertrekt van uw teelt en een type middel (bv. herbicide, loofdoding, enz.) en bekomt alle erkende handelsmiddelen met hun kenmerken en bufferzone op het etiket.
3. Zoek middel op basis van maximale bufferzone: U vertrekt van uw teelt en een type middel en bepaalt daarna de gewenste maximale bufferzone (zonder gebruik van driftreducerende technieken). U bekomt alle erkende handelsmiddelen die aan deze voorwaarden voldoen met hun kenmerken en bufferzone op het etiket. De uitgever kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Volledige en actuele productinformatie is terug te vinden op Fytoweb