Info buffer zone

De effectieve breedte van de bufferzone langsheen een waterloop wordt bepaald op basis van de bufferzone op het etiket van het gekozen product (info uit blauwe bol) in combinatie met het driftreductiepercentage van de spuittechniek (info uit groene bol).