Info algemeen over de spuithulp webstek

Deze interactieve webtool wil alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen een antwoord bieden op concrete vragen betreffende:
- Spuittechniek (type spuittoestel, doptype en-grootte, druk, rijsnelheid, spuitvolume)
- Product
- Bufferzone langs waterloop

Dit gebeurt door het stapsgewijs doorlopen van de verschillende scenario’s in de ‘Spuittechniek’ en de ‘Product’ bol. De ‘Bufferzone’ bol geeft telkens de effectieve breedte van de bufferzone langs een waterloop aan op basis van het gekozen product in combinatie met de gekozen spuittechniek. Op dit moment focust de tool zich enkel op volleveldstoepassingen (akkerbouw + groenten).

Als voorbeeld enkele vragen die o.a. met deze tool kunnen beantwoord worden:
- Ik wil product x toepassen langs een waterloop met mijn beschikbare standaard spuitdoppen. Welke bufferzone moet ik respecteren? Welke spuittechnieken zijn er beschikbaar om de bufferzone te reduceren tot 3 meter of 1 meter? Hoe snel moet ik rijden en met welke druk spuiten om 200 L/ha toe te passen?
- Ik heb een probleem met plaag x maar wil absoluut maximum 1 meter bufferzone respecteren langs mijn waterloop. Welke producten kan ik hiervoor gebruiken met mijn huidige beschikbare techniek? Indien geen enkel product beschikbaar, welke combinaties van driftreducerende techniek en middel stellen me wel in staat om de bufferzone tot 1 m te reduceren.
- Enz.
Wij wensen jullie veel plezier met deze tool.

Met vragen en feedback kunt u steeds terecht op spraytechlab@ilvo.vlaanderen.be